Opis projekta

 

PMinter

Cilj projekta PMinter je poglobitev razumevanja o interakciji lokalnih in regionalnih emisij, meteorologije, inštrumentov za vzdrževanje kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s pomočjo računalniške simulacije in meritev na skupnem čezmejnem območju Celovca s spodnjo avstrijsko Koroško, južne avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo.

Obravnavana bodo naslednja strokovna vprašanja:

•  vir visokega deleža, ki ga k onesnaženosti s PM10 prispeva ozadje;
•  vpliv malih kuriš, zlasti zaradi emisij v zrak iz kurilnih naprav na les;
•  vpliv dogajanj v ozkih ulicah, ob katerih so na obeh straneh neprekinjene vrste zgradb,
na kakovost zraka;
•  Vpliv prevoza na dolge razdalje in čezmejna onesnaževala zraka.

Učinki možnih pomembnejših ukrepov bodo ovrednoteni v okviru projekta z namenom končne izmerljive izboljšane kakovosti zraka (PM10) v Celovcu, Mariboru in Lipnici na obstoječih merilnih postajah. Prvi ukrepi se bodo izvajali že v okviru projekta.

Ozadje

Delci (prašni delci, PM10, PM2.5), NO2 (dušikov dioksid) in PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki) so trenutno glavna onesnaževala v zraku z negativnimi učinki na zdravje.

Evropske mejne vrednosti za PM10 (40 µg/m³ je mejna letna vrednost, 50 µg/m³ je mejna dnevna vrednost, ki ne sme biti presežena več kot 35-krat v letu; direktiva 2008/50/ES o kakovosti zraka) so v številnih avstrijskih, slovenskih in evropskih mestih presežene. Vsaj 50% obremenitvam s PM10 do sedaj ni bilo mogoče določiti onesnaževalca. Zato bo uporabljen in nadgrajen model kakovosti zraka, ki je bil razvit na Tehniški univerzi Gradec. Ovrednoteni bodo regionalni ukrepi na projektnem območju.