DP 1: Projektni management

Projektni management/ Celotna koordinacija: Magistrat mesta Celovec

Pristojnosti/ Pričakovani outputi:

  • Organizacija
  • Finančni management
  • Dostava vseh poročil tehničnemu sekretariatu
  • Vzpostavitev spletne strani projekta/ informacijski material (mape)
  • Podpis pogodb o partnerstvu
  • Kick-Off delavnica
  • 6 nadaljnjih delavnic (polletno)
  • Izvedba projekta glede na terminski načrt
  • Upoštevanje projektnih ciljev/ proračuna
  • Pravočasna poročanje