DP 5: Modeliranje

Odgovorni: Tehnična univerza v Gradcu

Pričakovani outputi

  • Razvoj regionalnega modela kakovosti zraka (AQMS-Air Quality Modeling System) za Slovenijo, avstrijsko Koroško, avstrijsko Štajersko
  • Modeliranje na mikroskali na izbranih ciljnih področjih
  • Modeliranje strategij zmanjševanj/ scenariji prihodnosti
  • Specifikacija t.i. ozadja PM10 upoštevajoč regionalni promet in sekundarne aerosole

Raziskovalna težišča v regijah:

  • Maribor: ukrepi na področju prometa/ okoljske cone
  • Celovec: ogrevanje domov in ogrevanje z drvi, skupaj z ukrepi,  povezanimi s prevozom
  • Usmeritve v Lipnici in regionalno: nastanek sekundarnih aerosolov iz kmetijstva in prometa ter vpliv trdih delcev na regionalni ravni