Projektni partnerji

Vodilni partner

Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru

Oddelek za okolje

Bahnhofstraße 35/ A- 9020 Celovec ob Vrpskem jezeru
www.klagenfurt.at

 

Projektni partnerji

Mestna občina Maribor
Ulica Heroja Staneta 1/ SLO-2000 Maribor
www.maribor.si

 

 

 

 

Urad koroške deželne vlade
Odd. 15 okolje
Flatschacherstraße 70

A- 9020 Celovec ob Vrbskem jezeru
www.ktn.gv.at

 

Tehnična univerza v Gradcu (TU Gradec)

Inštitut za motorje z notranjim zgorevanjem in termodinamiko,

Inštitut za procesno inženirstvo in inženirstvo delcev

Inffeldgasse 21a/ A-8010 Gradec

www.ivt.tugraz.at

www.ippt.tugraz.at

 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Prvomajska Ulica 1/ SI- 2000 Maribor

www.zzv-mb.si, info@zzv-mb.si

 

 

 

 


Urad štajerske deželne vlade
Oddelek 17C, Sektor za spremljanje kakovosti zraka
Landhausgasse 7/ A- 8010 Graz
www.verwaltung.steiermark.at

 Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo
Smetanova 17/ SLO- 2000 Maribor
www.uni-mb.si