Novice

24. 03. 2014
Skoraj stiriletno odlicno sodelovanje v mednarodni delovni ekipi je dokazalo, da je ucinkovite ukrepe za ohranjanje cistosti zraka mogoce izvajati na lokalni in regionalni ravni in da prihodnost brez finih prasnih delcev ni nikakrsna utopija.
25. 07. 2013
Izbrani primeri za najrazlicnejse aktivnosti PP v projektu PMinter
14. 05. 2012

Tretja delavnica projekta PMinter se je odvijala od 18. do 19. oktobra 2011 v Celovcu. V Carinthia Stadthotel-u so se projektni parterji dogovarjali o vseh dosedanjih in preteklih aktivnostih delovnih paketov projekta PMinter.

14. 05. 2012

Nadrejeni cilj projekta PMinter je izboljšanje kvalitete zraka s poudarkom na trdih delcih (PM) v Celovcu na južnem Koroškem, južni Štajerski ter Mariboru – severni Sloveniji, z namenom zmanjšanja tveganj obolenj prebivalcev.

14. 05. 2012

V okviru EU projekta PMinter je bila izdana zgibanka z naslovom "Okolju prijazno ogrevanje".

14. 05. 2012

 Druga projektna delavnica je potekala od 12. do 13. maja 2011 v Mariboru, na naslovu Grajska ulica 7. V okviru prireditve so bile med partnerji predstavljene pretekle projektne aktivnosti ter sklenjeni dogovori o prihodnjih aktivnostih.

14. 05. 2012

25.01.2011 je bil v okviru OP SI-AT projekta PMinter sklenjen dogovor o sodelovanju s tržno občino Ebenthal.

14. 05. 2012

Informativni dan in novinarska konferenca projekta PMinter v Mariboru

14. 05. 2012
14.12.2010 WIFI Klagenfurt
14. 05. 2012

Delavnica deležnikov na temo poročanja ISARR informacijskega sistema za OP SI-AT 2007 – 2013; 28. oktober 2010, 10.00 – 13.30, Gradec. Pobudnik: skupni tehnični sekretariat Slovenija-Avstrija 2007 – 2013

14. 05. 2012

Serija dogodkov na temo "boljše graditi, boljše živeti"

Sodelujoči: Mag. Andrea Wulz, Dr. Wolfgang Hafner, Mag. Christian Finger, Ing. Armin Themeßl, DI Gerhard Moritz, Prok. Arnulf Fischer

14. 05. 2012

Članek v  „Klagenfurter Stadtzeitung“, 7. oktober 2010

14. 05. 2012

Slavnosti podpis pogodbe o financiranju v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007 – 2013, Kulturni dom Pliberk. S podpisom župana mesta Celovec, gospoda Scheider-ja in mestne svetnice gospe Wulz, si je slovenski javno-upravni organ (Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko) zagotovil sredstva za EU projekt PMinter, ki se 85 odstotkov financira iz sklada ERDF (približno 2,1 mio €). Skupni stroški projekta znašajo cca. 2,5 mio evrov.

14. 05. 2012

Kick-Off delavnica, Celovec,13. in14. julij 2010

07. 05. 2012

Tretja delavnica projekta PMinter se je odvijala od 18. do 19. oktobra 2011 v Celovcu. V Carinthia Stadthotel-u so se projektni parterji dogovarjali o vseh dosedanjih in preteklih aktivnostih delovnih paketov projekta PMinter.

02. 01. 2012
ORF