DP 2: Objava rezultatov

Odgovoren za PR: avstrijska Koroška > Magistrat Celovec/ Slovenija > Magistrat Maribor, Univerza Maribor/ avstrijska Štajerska > Štajerska deželna vlada

Ciljne skupine projekta: prebivalstvo, nacionalni/mednarodni strokovnjaki, uradniki, politiki

Pričakovani outputi

  • Uvodna tiskovna konferenca v Mariboru, Celovcu in Lipnici (Leibnitz)
  • Medijske kampanje (televizijski in radijski oglasi)
  • PR material
  • Laično poročilo
  • Vzpostavitev spletne strani projekta
  • 2 mapi
  • Zaključna konferenca v Mariboru