DP 4: Osnovni podatki in emisije

Odgovorne institucije: Tehniška univerza v Gradcu, Univerza v Mariboru, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Koroška deželna vlada, Štajerska deželna vlada, Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru

Pričakovani outputi

  • Zbiranje in merjenje emisijskih faktorjev in osnovnih vrednosti pri kurjenju lesa
  • Izboljšanje in posodobitev obstoječega emisijskega katastra
  • Posodobitev prometnega modela v Celovcu / Vzpostavitev prometnega modela v Mariboru
  • Modeliranje prometnih emisij na projektnem območju
  • Vzpostavitev visoko ločljivostne regionalne podatkovne baze emisij z uporabo podatkov pridobljenih pri projektu in evropskih zbirkah emisijskih podatkov
  • Usklajevanje PMinter emisijskih podatkov in evropskih emisijskih podatkov