DP 3: Meritve kakovosti zraka

Odgovorni: avstrijska Koroška, avstrijska Štajerska, ZZV Maribor

Končni uporabniki: pri projektu sodelujoči strokovnjaki iz univerz in uradov

Pričakovani outputi:

  • Meritve z mobilnimi postajami v Celovcu, Lipnici (Leibnitz) in Mariboru
  • Meteorološke meritve
  • Kemijske analize
  • Meritve NH3
  • Meritve CO2 in meritve z etalometrom
  • Določitev povzročiteljev, ocena njihovih vplivov
  • Validacija in kalibracija modelov kakovosti zraka
  • Meritve efektov demonstracijskih aktivnosti v realnem času