DP 7: AQMPs (Program zmanjšanja onesnaženosti zraka)

Odgovorni: Magistrat mesta Celovec, Deželna vlada avstrijske Koroške/avstrijske Štajerske, magistrat mesta Maribor

Pričakovani outputi:

  • Izboljšanje AQMP-jev na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem
  • Razvoj novega AQMP za Maribor
  • Razvoj trajnostnega programa mobilnosti za Maribor
  • Izboljšanje obstoječih AQMP-jev na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem
  • Razvoj programa mobilnosti z optimizacijo transportnih poti v Mariboru
  • Obdelava podatkov za pripravo pravnih pogojev za uvedbo okoljskih con v Mariboru.
  • AQMP za Maribor bo služil kot pilotni AQMP za sosednje občine in vlado