DP 6: Demonstracija ukrepov

Odgovorni: Celovec, avstrijska Štajerska, Maribor (regionalna pristojnost)

Pričakovani outputi:

  • Razvoj uporabniških smernic za peči za gospodinjstva na biomaso
  • Izvedba programa usposabljanja za dimnikarje v Celovcu, Lipnici in Mariboru
  • Evalvacija učinkov na kvaliteto zraka iz toplarne na biomaso v Celovcu
  • Evalvacija okoljskih con (Celovec, Maribor) in omejitve hitrosti (Lipnica)
  • Televizijski in radijski oglasi v Celovcu in Mariboru (ozaveščevalna kampanja za sisteme »parkiraj in se pelji z javnim prevozom« in okoljske cone)