Trajanje projekta: 01. julij 2010 - 31. december 2013
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013

Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred
onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč
v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru.
Opis projekta Cilji projekta Delovni sklopi Delci Mala kurišča

 

 

Operationally Programme Slovenia-Austria 2007-2013

PMinter

The interregional interaction of residential heating and traffic related measures with the PM-levels in the Slovenian-Austrian border region"

Project duration:

01st of July 2010 - 30th of June 2013